Sepelvaltimotauti yritetään löytää ennen sydäninfarktia


Oulun yliopiston johtama laaja yhteistyöverkosto on kehittämässä menetelmää, jonka avulla voidaan diagnosoida sepelvaltimotauti jo ennen kohtalokasta sydäninfarktia. Uudessa kuvantamismenetelmässä hyödynnetään muun muassa uusimpia röntgenkuvantamisteknologioita sekä kehittyneitä matemaattisia kuvanlaskenta-algoritmeja.

Taustaa


Sepelvaltimotauti on yksi merkittävimmistä yhteiskuntaamme kuormittavista sairauksista. Puolet sydänkohtauksista ilmaantuu aiemmin oireettomille ihmisille ja lähes puolet menehtyvät ensimmäiseen sydäninfarktiinsa. Tällä hetkellä perusterveydenhuollossa ei ole tarjolla kustannustehokasta ja luotettavaa tapaa todentaa sydämen sepelvaltimoiden kuntoa, jotta ennaltaehkäisevät ja tarvittavat hoitotoimenpiteet voitaisiin käynnistää riittävän aikaisessa vaiheessa.

Faktaa


 • Sydän- ja verisuonitaudit (CVD) ovat maailmanlaajuisesti merkittävin kuolinsyy.
 • Noin 50% CVD-kuolemista johtuu sepelvaltimotaudista (CAD). Suomessa on arvioitu kuolleen noin 12000 ihmistä sepelvaltimotautiin vuonna 2012.
 • Vielä nykypäivänäkään ei ole tarjolla kustannustehokasta menetelmää sepelvaltimotaudin diagnosointiin.

Haasteet


 • Sepelvaltimotaudin alkuvaiheen diagnosointiin ei ole vielä käyttökelpoista menetelmää.
 • Sydän- ja verisuonitutkimus ja sen hoitoprosessi ovat hyvin pitkiä ja stressaavia.
 • Hoitoprosessissa ei ole paikkaa kysymyksille ja vastauksille.

-> Tarve kustannustehokkaalle ja mahdollisimman vähäisesti invasiiviselle sepelvaltimotaudin diagnosointimenetelmälle on ilmeinen.

Riskitekijöihin perustuva valinta

Toimenpiteet ovat samat potilaan riskialttiudesta riippumatta.

Angiografia

Invasiivinen, kallis ja suuri säteilyrasitus.

Tietokone
tomografia-angiografia

Invasiivinen, kallis ja suuri säteilyrasitus

Ultraääni

Löytää viitteitä sydämen vajaatoimintaongelmista, muttei sepelvaltimotaudista.

Tavoite


Projektissa kehitetään sydämen verisuonten kuvantamiseen soveltuva uudentyyppinen kuvantamismenetelmä laitteistoineen ja ohjelmistoineen. Projektin aikana myös tutkitaan potilaan tutkimus- ja hoitoprosesseja ja kehitetään niitä vastaamaan uuden kuvantamismenetelmän mukanaan tuomia vaatimuksia.

Ratkaisu


 • Kliininen tarkkuus
 • Kustannustehokkuus
 • Ei-invasiivinen
 • Matala säteilyannos
Projektin peruskonsepti

Sepelvaltimotaudin seulonnan rooli tulevaisuudessa?


Sepelvaltimotaudin seulonta voisi täyttää seuraavat seulontaa koskevat yleiset kriteerit, kun kustannustehokas menetelmä on kehitetty ja sen kliininen tehokkuus on vakuuttavasti osoitettu:

 1. Taudin on oltava merkittävä kansanterveyden näkökulmasta.
 2. Taudin on oltava parannettavissa, kun se havaitaan.
 3. Seulontamenetelmän pitäisi pystyä havaitsemaan tauti oireettomilla potilailla luotettavasti.
 4. Seulontakustannusten tulisi olla kohtuulliset.

Tiimi


Mukana ovat Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitos, Oulun ammattikorkeakoulun radiografian ja sädehoidon yksikkö, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä eri terveysteknologia-aloilla toimivia yrityksiä. Tutkimuskonsortion monitieteellisyys ja kattava teknologiaosaaminen takaavat parhaan mahdollisen ekosysteemin täysin uudentyyppisen kuvantamismenetelmän kehitystyölle.

Tiimin kokoonpano

Miika Nieminen

 • Professori, ylifyysikko, FT
 • Projektin vastuullinen johtaja
Lisätietoa

Tiina Ihme

 • Tietotekniikan insinööri
 • Projektipäällikkö
Lisätietoa

Satu Inkinen

 • Tutkijatohtori, FT
 • Monienergiakuvaus
 • Kuvarekonstruktio

Juuso Ketola

 • Tohtorikoulutettava, FM
 • Rajoitetun datan kuvarekonstruktio
 • Syväoppivat menetelmät
Lisätietoa

Mikael Juntunen

 • Tohtorikoulutettava, FM
 • Monienergiakuvaus
 • Monienergiarekonstruktio
Lisätietoa

Kristiina Korhonen

 • Fysiikan opiskelija
 • Monienergiakuvaus
Lisätietoa

Olli Ahtola

 • Fysiikan opiskelija
 • Algoritmikehitys

Antti Kotiaho

 • Erikoistuva fyysikko, FM
 • Oulun yliopistollinen sairaala
 • Konsultoitava asiantuntija
Lisätietoa
Innomentarium logo
Detection Technology logo
Vireum logo
Innokas Medical logo
KaVo Kerr logo
Uni Oulu logo
MIPT logo
Business Finlandlogo
Uni Helsinki logo
OAMK logo
PPSHP logo